Om XomeOne

Vi har hørt det i så mange år; noen burde gjøre det ene eller noen må ta tak i det andre. Vel, endelig er det noen som gjør det; XomeOne does. Vi gjør faktisk det så mange har bedt noen om å gjøre så lenge, både i vann-, Farlig avfall- og energibransjen.

Aboutus_header
xomeone_solutions

Prosjekt- og markedsfasilitator

– Nye og etablerte aktører i samarbeid, der vi forplikter oss og iverksetter tiltak sammen

XomeOne er frie ressurser til din tjeneste

Personene som er knyttet til XomeOne har jobbet sammen i flere tiår; som kolleger, som konkurrenter, i samarbeidende bedrifter og i organisasjoner. Vi har hatt mange oppdrag i klynger og foreninger. Vi har blitt gode venner og trives godt sammen. I dag har vi et sterkt nettverk og en dokumentert track record for å oppnå resultater både individuelt og kollektivt. Vårt mål er å gi vår ekspertise til markedene der vi opererer. Det gjør vi i alt fra sektorkunnskap og prosjektledelse til vellykket forretningspraksis, praktisk entreprenørskap og relevant markedskommunikasjon. Vi jobber sammen, vi jobber en og en og vi jobber i små grupper. Vi vil hjelpe til der og når XomeOne trengs.

Stikkord; NoDig-løsninger, farlig avfall, solenergi, praktisk nettverksbygging, innovasjonsledelse, digitale løsninger, salg, drift, prosjektdesign, markedskommunikasjon og nettverksmodeller.

«XomeOne er fryktløse teknologioptimister»

Andres Martin Moe

Anders Martin Moe

Hva er XomeOne sin rolle i verdikjeden?

 • Skape mer samarbeid og samhandling.
 • Bidra til bærekraftig og økonomisk utvikling – samtidig.
 • Være veiviser og samarbeidspartner i arbeidet med det grønne skiftet.
 • Tydeliggjøre miljø- og bærekraftsmålene – både politisk og industrielt.
 • Pådriver for at kommunene skal eie sine egne data. Det har avgjørende betydning for analyse, økonomisk forutsigbarhet, nasjonalt samarbeid samt sikkerhet for helse og forsvar.
 • Etablere modeller for mer optimaliserte verdikjeder.
 • Etablere en kommunikasjonsmodell som når et større publikum.

Hva er vi? Hva gjør vi? Hvor vil vi?

 • Kommersiell aktør som fremmer bærekraftige løsninger, modeller og teknologisk utvikling.
 • Jobbe for store og små aktører som vil utvikles og ser potensialet i vann-, farlig avfall- og/eller energibransjen.
 • Fremme nye og/eller ukjente metoders potensiale, eksempelvis innen gravefrie metoder, biologisk avfallsrensing & avfall som ressurs, elektrifisering og solkraft.
 • Bistand til arbeidet med å fremme, kommunisere eller utvikle nye inntjeningsmodeller.
 • Kommersiell og politisk kommunikasjon – også utenfor de tradisjonelle vann-, energi- og FA-bransjene.

Hvordan kan vi oppnå dette?

 • Fremme og motivere endringsforslag.
 • Koble behov og kompetanse via nye og gamle arenaer.
 • Kommunisere mulighetene i energi- , FA- og VA-sektoren slik at de når utenfor tradisjonelle arenaer.
 • Skape opinion og politiske muligheter.
 • Motivere til økt kunnskap om bærekraftutvikling – alltid i kombinasjon med økonomisk utvikling.
 • Bærekraft og økonomi må gå hånd i hånd; de som ser økonomien i omstillingen har allerede et forsprang.