Category Ovrigt

Hydrogel™ er et 100% miljøvennlig produkt for rensing og desinfisering av vann-, olje-, gass- og andre ledninger. Metoden er vel dokumentert og er bland annet brukt i Danmark, på et ...
Read More
XomeOne har, sammen med El av Sol, GK og MHTech, tatt initiativ til bedriftsnettverket Bærekraftig Optimalisering. Det er et bedriftsnettverk av komplementære energiaktører som kan levere på kundens behov, krav ...
Read More
Floatring™ in both English and Norwegian text. XomeOne AS har i sin akselerator-rolle påtatt seg oppdraget med å jobbe for at vannbransjen får eierskap til bruk av produktet Floatring™ ved ...
Read More
Initiering av mulighetsstudie Det pågår nå en mulighetsstudie i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Studien kom til på initiativ av XomeOne AS ...
Read More