News & Reviews

XomeOne present

English:

XomeOne's priority is to present products, services and opportunities regarding NoDig and water quality that can reduce the backlog in the water industry. Furthermore, we prioritize business development that can make investments and goals of the Green Shift more profitable for players.

For your information, we present international reviews in Scandinavian languages. Scandinavian reviews with potential international audiences are presented in English. Sometimes it's a little of both.

Our business does not necessarily involve obtaining licenses or agencies, but through this type of presentation we come closer to reaching our own potential. Opportunities will come our way.

XomeOne is a commercial player working toward sustainability. We present selected products, business policies and/or services we believe would benefit someone. Therefore, XomeOne has to do it.

In our digital age, we are constantly presented with many new solutions, products, services, and combinations of all three. We know that not everything will become Best Practice. At the same time, we know that sometimes SOMEONE will emphasize something that MIGHT be important.

Read more

Norwegian:

XomeOne har som prioritet å presentere produkter og tiltak som kan redusere etterslepet i vannbransjen (VA / ledningsnett). Videre prioriterer vi forretningsutvikling som kan gjøre investeringer og tiltak i Det Grønne Skiftet mer lønnsomme for aktørene.

Til informasjon presenterer vi ofte internasjonale omtaler på Skandinavisk. Tilsvarende presenteres Skandinaviske omtaler med internasjonalt publikum på engelsk. Noen ganger blir det en miks.

Vår business er ikke nødvendigvis salg av lisensierte produkter eller innehav av agenturer, men på denne måten kommer vi selv nærmere ulike potensialer. Vi er tydelige på at XomeOne er en kommersiell aktør som samtidig ønsker å arbeide med bærekraft. Noen (…) må det, og derav; XomeOne has to do it.

Med dette som bakgrunn presenterer vi utvalgte produkter, næringspolitikk og prosjekter som vi anser «noen» har nytte av eller finner interessante.

I vår digitale tidsalder presenteres det hele tiden et antall nye løsninger, produkter, tjenester og kombinasjoner av disse. Vi og vårt internasjonale nettverk vet at ikke alt blir Best Practice. Samtidig vet vi også at det NOEN vil fremheve, KAN være viktig.

Les mer

XomeOne Blog

Kvartalsøkonomi står ofte i kontrast til bærekraft. Forskingsrapporter og EU-regleringer sementerer kravene på kraftige handlingsplaner for å redusere dagens utslippsnivåer. Samtidig er miljøkrav fra opinionen en utfordrer til etablerte bedriftsøkonomiske ...
Read More
(Text in English follows). Aquapea er en patentert løsning for å stoppe vannlekkasjer i vannrør med små diametere. Den er utviklet av QINOV8 og produktet er lite som er ert, derav ...
Read More