Category New products

Attention to professionals within wastewater treatment. XomeOne presents Aquagreen’s new technology that is enabling circular economy; technology that turns sewage sludge into natural resources. A new groundbreaking technology can dry sewage sludge ...
Read More
Hydrogel™ er et 100% miljøvennlig produkt for rensing og desinfisering av vann-, olje-, gass- og andre ledninger. Metoden er vel dokumentert og er bland annet brukt i Danmark, på et ...
Read More
Floatring™ in both English and Norwegian text. XomeOne AS har i sin akselerator-rolle påtatt seg oppdraget med å jobbe for at vannbransjen får eierskap til bruk av produktet Floatring™ ved ...
Read More