Category New products

(Text in English follows). Aquapea er en patentert løsning for å stoppe vannlekkasjer i vannrør med små diametere. Den er utviklet av QINOV8 og produktet er lite som er ert, derav ...
Read More
Hydrogel™ er et 100% miljøvennlig produkt for rensing og desinfisering av vann-, olje-, gass- og andre ledninger. Metoden er vel dokumentert og er bland annet brukt i Danmark, på et ...
Read More
Floatring™ in both English and Norwegian text. XomeOne AS har i sin akselerator-rolle påtatt seg oppdraget med å jobbe for at vannbransjen får eierskap til bruk av produktet Floatring™ ved ...
Read More