Category Bærekraft

30.000 mer i vanngebyr? Hva er vi villige til å betale for rent vann? Hvordan kan kostnaden reduseres? VA er den daglige benevnelsen for vann- og avløp. Norge trenger å ...
Read More
XomeOne har, sammen med El av Sol, GK og MHTech, tatt initiativ til bedriftsnettverket Bærekraftig Optimalisering. Det er et bedriftsnettverk av komplementære energiaktører som kan levere på kundens behov, krav ...
Read More
Initiering av mulighetsstudie Det pågår nå en mulighetsstudie i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Studien kom til på initiativ av XomeOne AS ...
Read More